Красимира Даскалова / Krassimira Daskalova

Красимира Даскалова е доцент, преподавател по модерна европейска история на културата във Философския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Водила е курсове по книгознание/история на книгата и четенето, история на цензурата, нови тенденции в историята на книгата и четенето, история на европейското книгоиздаване, история на българската култура, ХІХ–ХХ в., методологически проблеми на историята на жените и пола, социалната история на Югоизточна Европа като история на пола (ХІХ–ХХ в.), история на женските движения и феминизмите (в Европа и Америка).
Редактор е на Aspasia. International Yearbook of Central and South-Eastern European Women’s and Gender History, издавано в Ню Йорк (от 2005 г.) и на международното списание L’Homme. Zeitschrift fuer Feministische Geschichtswissenschaft, издавано във Виена/Кьолн (от 2003 г.).
Президентка на Международната федерация за изследвания по история на жените и половете (International Federation for research in Women’s/Gender History, IFRWH). Председателка на Управителния съвет на Българската асоциация на университетските жени (член на International Federation of University Women).
Представителка на БАУЖ в Европейската платформа на жените в науката, Брюксел (European Platform for Women in Science, EPWS).


Krassimira Daskalova is Professor of Modern European Cultural History at St. Kliment Ohridski University of Sofia. She is the author, editor and co-editor of fourteen volumes (in English, German and Bulgarian), and authored articles, book chapters and essays in history of the book and reading, and women’s and gender history published in Bulgarian, English, German, French, Russian, Romanian and Serbian; she is editor and book review editor of ASPASIA. The International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History (www.berghahnbooks.com/journals/asp) and – between 2005 and 2010 – the President of the International Federation for Research in Women’s/Gender History (www.ifrwh.com).