Ралица Мухарска / Ralitsa Muharska

Ралица Мухарска е преподавател по американистика в Катедрата по англицистика и американистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Води курсове по американска литература, културна история на САЩ, джендър, власт и общуване, наративи за бъдещето: научна фантастика. Теоретични й интереси са основно в областта на джендър теорията, особено куиър и камп като културни явления. Участва като съставител, редактор и преводач в първите две книги с основополагащи феминистки текстове, издадени в България: „Времето на жените“ (1997) и „Феминисткото знание“ (2002). Съставител е на първия сборник с изследвания в областта на феминистката наука у нас „Майки и дъщери“ (1999).


Ralitsa Muharska is a lecturer in American Studies at the Department of English and American Studies of Sofia University. Among the courses she teaches are Cultural History of the US; Gender, Power and Communication; Narratives of the Future (Science Fiction). Her main areas of interest are American literary Modernism, as well as early 20th century culture in general, gender theory – particularly queer and camp as cultural phenomena, and the analytical potential of queer theory. She participated as editor, co-editor and translator of the first two collections of translated cornerstone texts of feminist theory in Bulgarian, Women’s Time (1997) and Feminist Knowledge (2002). She edited the first collection of original scholarship based on feminist theory in Bulgarian, Mothers and Daughters (1999).