Стефана Русенова / Stefana Roussenova

Стефана Русенова е професор по английска литература в Катедрата по англицистика и американистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава нова английска литература, английски модернизъм и мигрантско писане, канадска литература. Член е на група за научни изследвания върху творчеството на Д. Х. Лорънс към Центъра за англофонски изследвания на френския университет „Université Paris Ouest Nanterre La Defense“. Автор е на многобройни статии и глави от книги върху творчеството на Д. Х. Лорънс, на три монографии в областта на модернизма, на рецепционни изследвания и на книгата „Диалози в изгнание: Джоузеф Конрад, Владимир Набоков, Ева Хофман“ (2010).


Stefana Roussenova, D.Litt., teaches Nineteenth and Early Twentieth-Century English Literature, English Modernism and Migrant Writing at the Department of English and American Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia. She has also taught literary courses at Leeds University, UK and at Warren Wilson College, USA. She has published numerous articles on English Modernism, D.H.Lawrence, Joseph Conrad, Vladimir Nabokov, and has contributed sections on Slavic and Bulgarian Modernism to The Encyclopedia of Literary Modernism (2003).