Весела Кацарова / Vesela Katsarova

Весела Кацарова е професор по английска литература в Катедрата по англицистика и американистика в Софийския университет „Климент Охридски“, където преподава от 1976 г. Научните ѝ интереси са в областта на съвременната британска литература. Води лекционен курс по нова английска литература, както и магистърски курсове върху постмодерния британски роман и женската традиция в английската литература. Дългогодишен председател на Българското дружество за британски изследвания (2002–2006). Води курсове върху англоезичния женски роман в Северозападния университет (САЩ) като Фулбрайтов стипендиант (2000–2001), а също и в Университета в Олбъни, САЩ (2005). Издава както на английски език, така и на български книгата „Целият свят е моя родина“ („My Country is the Whole World“, 2007 г.) – съпоставително изследване на жените в българската и англо-американската литература. През юни 2008 г. защитава голям докторат, озаглавен „Женската традиция в английската литература: Джордж Елиът, Вирджиния Улф, Дорис Лесинг“, публикуван през 2009 г. През 2003 г. е издаден хабилитационният ѝ труд „От неовикторианство към постмодернизъм: Ангъс Уилсън“, а през 2009 г. е отпечатан на английски език и трудът ѝ „Английската проза през 70-те години: Сузан Хил и проблемът за отчуждението“ („English Fiction in the 1970s: Susan Hill and the Problem of Alienation“). Весела Кацарова е автор на множество учебници по английски език и литература. Превела е „Домби и син“ на Дикенс (1985), новели от Хоторн (1982) и Томас Харди (1987), „Венеция, серенисма“ от Ерика Джонг (1999) и др. През 2008 г. излезе преводът ѝ на „Златната тетрадка“ от Дорис Лесинг, Нобеловия лауреат за 2007 г. Редактор е и на романи от Вирджиния Улф.


Vesela Katsarova is literary translator, Professor of English literature, Department of English and American Studies, Sofia University, Bulgaria. Graduated from Sofia University, Department of English Philology (1967); delivered lectures as a Fulbright scholar in Northwestern University, USA (2000); delivered lectures in the University at Albany, USA (2005); president of the Bulgarian Society for British Studies (2002-6). Major academic books: “The English Female Tradition: George Eliot, Virginia Woolf, Doris Lessing”, “My Country is the Whole World: Women in Bulgarian and Anglo-American Literature” (in English and Bulgarian), “From Neo-Victorianism to Postmodernism: Angus Wilson”, “English Fiction in the 1970s: Susan Hill and the Problem of Alienation”.