За издателството

Издателство „Полис“, основано през 1998 г., е независимо частно издателство, поставило си за цел публикуването на стойностна научна, научнопопулярна, учебно-помощна и художествена литература.

Редакционно-издателският екип се стреми да предложи на читателите интересни и актуални заглавия и поредици в областта на хуманитаристиката: история, литературознание, лингвистика, философия, културология, етнология, социология, изследвания на пола/рода, медии и комуникации, изворознание и мемоарна литература, педагогика и др. Поставено е началото на няколко поредици, които се радват на добър прием сред читателската аудитория.

Авторите на издателството са не само водещи имена в своята област, но и истински радетели за развитието на словото, мисълта и духа, на образованието и науката у нас.

С дълбокото убеждение, че всяка книга трябва да се подготвя с грижа и отговорност, екипът на издателството се стреми да отговори на нуждата на академичната общност и на широката читателска аудитория от стойностни заглавия с добро художествено оформление, качествена полиграфическа изработка и достъпни цени.


About Polis Publishers

Polis Publishers, found in 1998, is an independent private publishing house that aims at bringing out valuable scholarly, popular science, secondary-educational and foreign-language teaching literature and fiction.

The editorial and publishing team gives its best to offer readers thought-provoking and well-researched topics and series in the following fields: history, philology, linguistics, philosophy, cultural studies, ethnology, anthropology, sociology, gender studies, media and communication, archival studies and memoirs, education and teacher-training, and others. We have started several book series very well-accepted by the readers.

Our authors are not only leading names in their field of knowledge but also important public figures devoted to the promotion of science, education and scholarly research in Bulgaria.

With a deep belief that every book must be made with care and responsibility, our team aims at responding to the need for high-value reading with a good graphic layout, quality printing and manufacturing and affordable prices.