Анкета


АНКЕТНА КАРТА

Анкетата има за цел да проучи отношението на студентите към организацията, съдържанието и резултатите постигнати в учебния процес по физически възпитание в горните класове на СОУ и възможностите за продължаване и усвършенстване на занятията и уменията в университета.

Обучението по физическо възпитание в горните класове на средното образование


Обучението по физическо възпитание във висшите училища
Powered by NEX-Forms

Click one of the streamers to view their stream!